Smakprov.se | På bokens sida

Den digitala patienten

Den digitala patienten tar sin utgångspunkt i en ny värld: Patienten har digitaliserats! Men vem är den digitala patienten? Och när och hur förvandlas den enskilde medborgaren till en digital...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2014

Författare: Jacob Birkler, Mads Ronald Dahl,

Vetenskapsteori - En grundbok

Vetenskapsteori ger en grundläggande presentation av ämnet, framför allt hur teorierna kan belysa det praktiska vårdarbetet och hur de kan tillämpas där. Med utgångspunkt från konkreta...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2012

Författare: Jacob Birkler,

Etiskt hantverk - Att hantera etiska dilemman i...

Etiskt hantverk handlar om de komplicerade etiska situationer som sjuksköterskan möter i klinisk omvårdnad. Dessa situationer kräver svåra beslut och sätter sjuksköterskan på hårda prov....

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2011

Författare: Jacob Birkler,

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2008

Författare: Jacob Birkler,

Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn

Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofiskt perspektiv. Tanken är att filosofin...

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2007

Författare: Jacob Birkler,

/* */