Smakprov.se | På bokens sida

Framgångsrik undervisning i matematik : en...

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med...

Hur vi lär

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers...

Synligt lärande : en syntes av mer än 800...

Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2014

Författare: John Hattie,

Synligt lärande för lärare

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2012

Författare: John Hattie,

Framgångsrik undervisning i literacy : En...

I denna praktiska handbok vägleds du av några av världens främsta skolforskare under ledning av John Hattie. Du får ta del av deras bästa råd om hur du utvecklar din didaktiska skicklighet...

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey,

/* */