Smakprov.se | På bokens sida

Framgångsrik undervisning i matematik : en...

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med...

Hur vi lär

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers...

Synligt lärande : en syntes av mer än 800...

Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2014

Författare: John Hattie,

Synligt lärande för lärare

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2012

Författare: John Hattie,

Framsteg - Från forskning till klassrumspraktik

Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig à jour med den pedagogiska forskningen kan ?därför kännas mer som en belastning än en hjälp. Framsteg: från...

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Isabella Wallace, Leah Kirkman, Robert Bjork, Mark Burns,

Framgångsrik undervisning i literacy : en...

Det finns idag en uppsjö av metoder och strategier för undervisning i literacy. De flesta fungerar. Men vilka av dem har starkast stöd i forskningen och vilka skapar bäst förutsättningar för...

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey,

/* */