Smakprov.se | På bokens sida

Svenssons svindlande affärer : snilleblixten som...

Det finns många historier om innovation och entreprenörskap som fascinerar. Steve Jobs Apple eller Richard Bransons Virgin är exempel. Men varför hoppa över ån efter vatten? Vi har i Sverige...

Läs ett smakprov här

Förlag: Fantasi & Fakta

Utgivningsår: 2018

Författare: Ulf Svensson, Per Frankelius,

Marknadsföring - Vetenskap och praktik

Marknadsföring har alltid spelat en stor roll i samhället. Men spelplanen har förändrats och i dag har marknadsföring fått en delvis ny innebörd. Det har tillkommit nya dimensioner, såsom...

Värdeskapande möten

Är det möten som förändrar världen? Stora prestationer bygger på många människors gemensamma ansträngningar. Nästan alltid krävs kunskaper och kompetenser av olika slag, och därmed också...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2009

Författare: ,

Kulturens kraft för regional utveckling

Här analyseras ett antal svenska och europeiska exempel, där kultursatsningar på lokal och regional nivå stimulerat utvecklingen och lett till spännande förändringsprocesser för samhället i...

Förlag: SNS Förlag

Utgivningsår: 2010

Författare: Tommy D Andersson, Pia Areblad, John Armbrecht, Lisa Bergman,

Linné i nytt ljus

Bokens första del innehåller en ny analys av Linnés forskningsbidrag och perspektiv. Därefter presenteras den första fullständiga översättningen av Systema Naturae. I boken finns också ett...

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2007

Författare: Per Frankelius,

Innovationer : dynamik och förnyelse i ekonomi...

Dagens ekonomi är kunskapsintensiv och snabbt föränderlig. Ekonomisk tillväxt är alltmer beroende av innovationer, av nya idéer, produkter och sätt att producera, marknadsföra och konsumera....

Företaget och omvärlden

I dagens företagsvärld handlar till stor del om att hantera omvärldsinformation! Tillgången på informationskällor är mycket större än man oftast föreställer sig, och med datorns hjälp har...

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2002

Författare: Per Frankelius, Carl-Gustav Rosén,

Omvärldsanalys

I boken beskrivs ett helt nytt sätt att bevaka och analysera sin omvärld samt en praktisk metod för att bedriva omvärldsanalys i praktiken. Det som gör den här boken unik är att den tar...

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2001

Författare: Per Frankelius,

Pharmacia & Upjohn - Erfarenheter av ett...

Hur blir företag världsledande? Hur uppstår nya företagsidéer? Hur kom det sig att just Kabi så tidigt anammade DNA-tekniken? Hur lyckades företaget bli ledande på tillväxthormon? Vad är...

Förlag: Liber

Utgivningsår: 1999

Författare: Per Frankelius,

Kirurgisk marknadsföring - Skapande av möten...

Boken handlar om marknadsföring i förändring och tar upp historiska milstolpar liksom moderna synsätt, förutsättningar och verktyg.

Förlag: Liber

Utgivningsår: 1997

Författare: Per Frankelius,

/* */