Smakprov.se | På bokens sida

Finska för nybörjare 2 textbok

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare.  Boken omfattar tolv...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2001

Författare: Eeva Haapalehto,

Text i fokus 1

Text i fokus 1 vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från...

Japanska för nybörjare textbok

Japanska för nybörjare vänder sig till dig som saknar förkunskaper i japanska och som studerar i vuxenutbildning eller i gymnasieskolan. Bokens mål är att lära ut talad japanska i vanliga...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Kategorier: Språk

Utgivningsår: 2007

Författare: Adam Beije,

Orden och uttalet textbok

Orden och uttalet innehåller en grundlig beskrivning av ordens betoning och hur den hänger ihop med ordens ursprung och sammansättning. I boken finns även en presentation av befintliga...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2005

Författare: Håkan Rosenqvist,

Form i fokus C

Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat...

Min mening : svenska som andraspråk - textbok

Min mening är ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Det är i första hand avsett för elever med liten studievana. Boken är lämplig att börja använda under senare delen av första...

Turkiska 1 textbok

Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas såväl vid självstudier som i studiecirklar.  Turkiska 1 innehåller tolv...

Svenska idiom

De fasta uttrycken i svenska språket blir ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2002

Författare: Hans Luthman,

Polska 1 textbok

Nybörjarmaterial i polska för vuxna. Textboken omfattar 20 avsnitt som innehåller texter, styckeordlistor, grammatiska förklaringar och övningar av olika slag. Texterna, som dels är...

Nybörjarsvenska lärobok

Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk och främmande språk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av...
/* */