Smakprov.se | På bokens sida

Min mening : svenska som andraspråk - textbok

Min mening är ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Det är i första hand avsett för elever med liten studievana. Boken är lämplig att börja använda under senare delen av första...

Turkiska 1 textbok

Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas såväl vid självstudier som i studiecirklar.  Turkiska 1 innehåller tolv...

Polska 1 textbok

Nybörjarmaterial i polska för vuxna. Textboken omfattar 20 avsnitt som innehåller texter, styckeordlistor, grammatiska förklaringar och övningar av olika slag. Texterna, som dels är...

Svenska idiom

De fasta uttrycken i svenska språket blir ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2002

Författare: Hans Luthman,

Nybörjarsvenska lärobok

Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk och främmande språk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av...

Form i fokus B

Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat...

Form i fokus A

Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat...

Nygrekiska 1 textbok

Nybörjar- och fortsättningsmaterial för studiecirklar och självstudier i nygrekiska. Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i...

Läsa C : Häfte 1 Paket med 20 exemplar

I det här paket ingår 20 exemplar av Läsa C : Häfte 1 Barndom och vuxenliv. I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för...

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2018

Författare: Helena Bogren,

Läsa C : Häfte 2 Paket med 20 exemplar

I det här paket ingår 20 exemplar av Läsa C : Häfte 2 Hem och bostad. I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att...

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2018

Författare: Helena Bogren,

/* */