Smakprov.se | På bokens sida

Svenska dag för dag : sfi kurs C

Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2017

Författare: Jan Zara,

Form i fokus C

Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen...

Svenska idiom : 5000 vardagsuttryck

De fasta uttrycken i svenska språket blir ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2017

Författare: Hans Luthman,

På svenska! 2 Övningsbok

På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner....

På svenska! Grammatik

På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar...

På svenska! 2 Lärobok

På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner....

À vous 2. Franska för gymnasiet 2–3

à vous 2 är ett läromedel i franska steg 2–3 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Såväl de tematiska som grammatiska uppläggen bygger på de tre nyckelbegreppen i Gy11...

Odontologisk svenska : handbok för utländska...

Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade tandläkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2017

Författare: Thérèse Werner,

Grammatiksånger häfte

Grammatiksånger är ett stimulerande komplement till den vanliga grammatikundervisningen i svenska för invandrare. De 20 sångerna har gjorts med utgångspunkt i den grammatik som är särskilt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 1993

Författare: Per Bergström,

På svenska! 1 studiebok arabiska

På svenska! 1 är ett nybörjarläromedel i svenska som främmande språk. Det täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Läromedlet består av en lärobok (inklusive cd), en...
/* */