Smakprov.se | På bokens sida

Prosím : en introduktion till tjeckiska språket

Med Prosím lär du dig grunderna till det tjeckiska språket på ett både lustfyllt och lättfattligt sätt. Läromedlet består av kursbok med cd samt interaktiva övningar på webben. Boken...

Subito! textbok

Subito ger en kort introduktion till italienska språket. Boken innehåller dialoger, korta texter och övningar för cirka 50 timmars studier. Texterna består i huvudsak av dialoger som speglar...

Finska för nybörjare 2 textbok

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Finska för...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2009

Författare: Eeva Haapalehto,

Japanska för nybörjare textbok

Japanska för nybörjare vänder sig till dig som saknar förkunskaper i japanska och som studerar i vuxenutbildning eller i gymnasieskolan. Boken lär ut talad japanska i vanliga...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2012

Författare: Adam Beije,

Kort och lätt : läsförståelse : SFI och SVA

Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2009

Författare: Ylva Olausson,

Turkiska 1 textbok

Turkiska 1 vänder sig till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas såväl vid självstudier som i studiecirklar. Den innehåller tolv kapitel. Varje...

Fuzias flykt

Fuzias flykt är en dramatisk berättelse om en ung afrikansk kvinnas flykt från sin familj och hemby och ett planerat tvångsäktenskap. Boken vänder sig till vuxna studerande som klarat C-kursen...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2011

Författare: Anita Stenlund,

Tala svenska direkt Bildordbok

Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Syftet med läromedlet är att lära nya invandrare att tala svenska. Det vänder sig till kortutbildade...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2009

Författare: Ellen Hanssen,

På svenska! 3 lärobok

På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala. Läromedlet...

På svenska! 1 studiebok nederländska

På svenska! 1 är ett nybörjarläromedel i svenska som främmande språk. Det täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Läromedlet består av en lärobok (inklusive cd), en...
/* */