Smakprov.se | På bokens sida

Tala svenska direkt Läshäfte 1 Pedros bok

Pedro berättar om kursen i svenska och om sitt arbete. Han berättar också om hur det är att bo långt borta från sitt hemland och sin familj. Han pratar med sina vänner om kärlek och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2005

Författare: Ellen Hanssen,

Lätt nygrekiska 1 lärobok

Ett studiematerial för vuxna nybörjare som vill lära sig det levande talspråket. Läromedlet är skrivet på lätt nygrekiska. Syftet är att man efter kursen ska kunna delta i vardagssamtal och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2005

Författare: Georgios Ioannidis,

Arabiska för nybörjare textbok

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden....

Bygg upp ditt ordförråd 2

En av tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska. Materialet är lämpligt att använda som komplement till olika grundmaterial i svenska direkt i nybörjarstadiet. Del...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 1984

Författare: Peter Watcyn-Jones,

På svenska! 1 studiebok engelska

På svenska! 1 studiebok, som finns på flera språk, innehåller en kort presentation av svenskt uttal och svensk grammatik samt en alfabetisk ordlista och fraslista. Läromedlet består av en...

Bygg upp ditt ordförråd 1

En av tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska. Materialet är lämpligt att använda som komplement till olika grundmaterial i svenska direkt i nybörjarstadiet....

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 1980

Författare: Peter Watcyn-Jones,

Tala svenska direkt Lärarens bok

Lärarens bok innehåller först en allmän del om muntlig metodik. Därefter följer en handledning sida för sida till bildordbokens teman samt 54 kopieringsunderlag med bild och övningar....

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Kategorier: Språk

Utgivningsår: 2005

Författare: Ellen Hanssen,

På svenska! 1 övningsbok

På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På...

På svenska! 1 lärobok

På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk och vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket. Läroboken omfattar 12 avsnitt som vardera...

Subito! textbok

Boken ger en kort introduktion till italienska språket. Den innehåller dia-loger, korta texter och övningar för ca 50 timmars studier.  Texterna består i huvudsak av dialoger som speglar...
/* */