Smakprov.se | På bokens sida

Bygg upp ditt ordförråd 2

En av tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska. Materialet är lämpligt att använda som komplement till olika grundmaterial i svenska direkt i nybörjarstadiet. Del...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 1984

Författare: Peter Watcyn-Jones,

På svenska! 1 övningsbok

På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På...

Bygg upp ditt ordförråd 1

En av tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska. Materialet är lämpligt att använda som komplement till olika grundmaterial i svenska direkt i nybörjarstadiet....

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 1980

Författare: Peter Watcyn-Jones,

På svenska! 1 lärobok

På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk och vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket. Läroboken omfattar 12 avsnitt som vardera...

Kinesiska för nybörjare

Kinesiska för nybörjare är avsedd för vuxenutbildningen och gymnasiet. Den vänder sig till den som vill lära sig det kinesiska språket från grunden och på samma gång lära sig lite om Kina....

Subito! textbok

Boken ger en kort introduktion till italienska språket. Den innehåller dia-loger, korta texter och övningar för ca 50 timmars studier.  Texterna består i huvudsak av dialoger som speglar...

Skrivtrappan lärobok

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning. Det vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Boken ger träning i att skriva i många genrer, t.ex. berättelser,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2002

Författare: Ronald Alfredsson,

Arabiska för nybörjare textbok

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden....

Arabiska för nybörjare textbok

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden....

Sammansatta ord

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasiet, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom t.ex. sfi-undervisningen. Boken...
/* */