Smakprov.se | På bokens sida

Kinesiska för nybörjare

Kinesiska för nybörjare är avsedd för vuxenutbildningen och gymnasiet. Den vänder sig till den som vill lära sig det kinesiska språket från grunden och på samma gång lära sig lite om Kina....

Skrivtrappan lärobok

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning. Det vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Boken ger träning i att skriva i många genrer, t.ex. berättelser,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2002

Författare: Ronald Alfredsson,

Arabiska för nybörjare textbok

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden....

Arabiska för nybörjare textbok

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden....

Sammansatta ord

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasiet, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom t.ex. sfi-undervisningen. Boken...

Finska för nybörjare 2 textbok

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare.  Boken omfattar tolv...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2001

Författare: Eeva Haapalehto,

Text i fokus 1

Text i fokus 1 vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från...

Japanska för nybörjare textbok

Japanska för nybörjare vänder sig till dig som saknar förkunskaper i japanska och som studerar i vuxenutbildning eller i gymnasieskolan. Bokens mål är att lära ut talad japanska i vanliga...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Kategorier: Språk

Utgivningsår: 2007

Författare: Adam Beije,

Orden och uttalet textbok

Orden och uttalet innehåller en grundlig beskrivning av ordens betoning och hur den hänger ihop med ordens ursprung och sammansättning. I boken finns även en presentation av befintliga ordböcker...

Läs ett smakprov här

Förlag: Folkuniversitetets förlag

Utgivningsår: 2005

Författare: Håkan Rosenqvist,

Form i fokus C

Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat...
/* */