Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 59

SO-ämnena i blickfånget : Geografi,...

Boken SO-ämnena i blickfånget av läraren Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Mikael Bruér,

Blunda inte : att förebygga sexuella övergrepp

Vuxenvärldens ansvar är stort – både för att förebygga sexuella övergrepp och för att lyssna och agera när något inträffat. Men vuxna väljer ofta att blunda. Blunda inte är en bok...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Martin Eidensten,

Studiehandledning för flerspråkiga elever :...

Boken ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Tamar Ucar, Karin Sheikhi,

Språkleka i förskolan : barns möjlighet till...

Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för barnens språkutveckling och läsförståelse. Författaren understryker vikten av att stimulera barnen språkligt på ett naturligt sätt i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Catarina Sjöberg,

Att arbeta med tolk

Att arbeta med tolk är en praktisk bok som lyfter möjligheterna i det tolkade samtalet. Budskapet är att det tolkade samtalet är en självklarhet för allt fler yrkesgrupper och tillför ny...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Minna Forsell,

Förlora läxan, vinn eleven

Denna bok utspelar sig i författaren Anders Enströms klassrum, ett digitalt klassrum där eleverna visar sina kunskaper och framsteg varje dag – utan vare sig läxor eller prov. Genom bokens...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning

Utgivningsår: 2017

Författare: Anders Enström,

Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde

Leken har en central betydelse i förskolan och för barnets välbefinnande, men hur ger du som pedagog möjlighet till fri och spontan lek? Boken Leklust i förskolan – främja lekens...

Hjärna i förskolan : vägen till barns lärande...

Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2017

Författare: David Edfelt,

Samtal för ökad arbetsglädje

Det här är en lättläst och inspirerande bok, som ger dig konkreta tips och stöd för hur vardagens samtal kan bidra till ökad arbetsglädje för personalen och bättre livskvalitet för...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Monika Forsman,

Ny i psykiatrin : våra vanligaste psykiska...

Ny i psykiatrin redogör för våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. De beskrivs på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling....

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Heléne Glant,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 59
/* */