Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1293 1294

Libers Läsförståelse B

Libers Läsförståelse innehåller olika texttyper, och tränar lässtrategier före, under och efter läsningen, på mellan och bortom raderna.

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Helena Stenros,

Uppdrag Matte 1B Lärarbok

Räkna med forskning Idén med Uppdrag Matte är att inspirera eleverna att använda matematiken som ett verktyg för kreativ problemlösning. Nu kommer en ny generation av serien, utvecklad och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Anna Kavén, Mats Wänblad,

Kundfokus : skapa kundvärde och hållbara...

”Vi har kunden i fokus” kan tyckas vara en sliten klyscha. Men vad innebär egentligen kundfokus? Hur skapar man en kundfokuserad verksamhet och vilka är fördelarna med en sådan? I den här...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2017

Författare: Eva Bloch, Ada Elmgart,

Föräldraskap och funktionsnedsättning

Att personer med kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uttrycker en önskan om att bli föräldrar och faktiskt också blir det, blir allt vanligare men att personer med...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Ulrika Hallberg,

Internmedicin

Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem, inklusive hjärta-lungor-cirkulation,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Ulf Dahlström, Stergios Kechagias, Leif Stenke,

Blodbadet Olofs äventyr i Stockholm

Blodbadet - Olofs äventyr i Stockholm är en ny titel i vårt koncept "Svenska med SO" - som kombinerar skönlitteratur med det centrala innehållet i SO-ämnena.

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Kalle Holmqvist,

Drömchef eller stressmakare - 9 vägar till...

Boken till dig som leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla – inklusive du själv – mår bra och där ni når era mål med verksamheten utan att rusa in i väggen.

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Maria Gerlofson,

Relationella perspektiv på handledning

Relationella perspektiv på handledning betonar hur samspelet som uppstår mellan patient och terapeut, och även mellan terapeut och handledare, kan användas för att hjälpa patienten att...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Rolf Holmqvist,

Ta din roll på jobbet!

Hur kommer jag till min rätt på jobbet? Hur ska jag få grepp om vad som förväntas av mig? Hur får vi bättre flyt i samarbetet? Kan vi få våra möten att fungera bättre? Ta din roll på...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Anna-Lena Sundlin, Paul Sundlin,

Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende och...

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, självskadebeteende och/eller självmordstankar. Samtidigt kan vi se att det fortfarande är tabu att prata om psykisk ohälsa. Vad beror detta på och vad...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Ulrika Hallberg,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1293 1294
/* */