Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 111

Moderna familjer : Barn och föräldrar i nya...

Äntligen uppdateras kunskapsläget om familjer och barns utveckling! Susan Golombok förmedlar och värderar områdets forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Här representeras homo- och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: Susan Golombok,

Så skapas känslor : Hjärnans hemliga liv

Känns min rädsla och glädje på samma sätt som din? Hur kan du veta om någon är arg eller ledsen? Varför verkar känslor uppstå automatiskt? Kan vi kontrollera känslorna med...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: Lisa Feldman Barrett,

Utmärkt ledarskap i skolan : Forskning om att...

Runt om i världen har ett nytt fjärde generationens paradigmkring skolförbättring gett forskningsresultat medstor potential för ökad måluppfyllelse. Vissa avtryck börjar nu ta form i svenska...

Främja närvaro : att förebygga frånvaro i...

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: Malin Gren Landell,

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap :...

I den svenska skoldebatten är frågan om forskningsförankring högaktuell och det hänvisas flitigt till utländska skolforskares texter och artiklar. Lärare och pedagoger som har fått upp...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Effektiv bedömning : formativa, summativa och...

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna i sitt sätt att organisera undervisning inte minst de eleversom kanske har det lite svårare. Effektiv bedömning ger nya, viktiga insikter...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademiska

Utgivningsår: 2018

Författare: Daisy Christodoulou,

Lärare : en Handbok

Att bedriva undervisning som verkligen görskillnad är något de flesta lärare strävar mot. Med Lärare en handbok blir vägen dit lättare. Det är en stöttande och på flera sätt utmanande...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: Per Kornhall,

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel,...

Skolledare har ett komplext arbete som idag utsätts för allt högre krav på resultat, kvalitet och ständig förbättring. Verksamheten i skolan ska dessutom vila på vetenskaplig grund och...

Traumatisering hos barn : en handbok

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå ochett bra bemötande kan vi minska de negativa...

Hantera, utvärdera och förändra : med...

Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera, utvärdera och...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 111
/* */