Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73 74

Suicidprevention i praktiken

Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2018

Författare: Ullakarin Nyberg,

Hantera oro och ovisshet med KBT : En arbetsbok...

När oron tar över tankarna, kan den också ta över livet. Och kroppen. Vid ihållande oro är det vanligt med koncentrationsproblem, trötthet, sömnstörningar och muskelspänning. Många...

Professionsutveckling och kollegialt lärande :...

Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utvecklingsarbetet kring kollegialt lärande är det ibland svårt att komma vidare och få till verklig...

Arbetsgruppens psykologi

Den populära klassikern Arbetsgruppen psykologi kommer nu ut i en femte, rejält omarbetad, utgåva. Även om mycket är sig likt när det gäller arbete och samarbete i olika team och grupper har...

Lägg ner ledarskapet : vad du som chef ska göra...

Att försöka bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag, det finns nämligen inga perfekta chefer. Författarens råd är att du lägger ner ledarskapet helt och hållet. Istället får du...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademiska

Utgivningsår: 2017

Författare: Sara Ingvarsson,

Neurovetenskaplig psykiatri

Denna omvälvande grundbok i psykiatri sammanför den klassiska medicinska psykiatrin med modern neurovetenskap. Här omsätts de senaste decenniernas vetenskapliga insikter till kliniskt relevant...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademiska

Utgivningsår: 2018

Författare: Christoffer Rahm,

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga. Boken inleds med en beskrivning av vad som är utmärkande för arbete med barn, ungdomar,...

Transspråkande i praktik och teori

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2017

Författare: Gudrun Svensson,

Framgångsrik undervisning i matematik : en...

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med...

Makt och psykoterapi

Status och makt påverkar hur vi pratar och förhåller oss till varandra. Några kända makthierarkier handlar om kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning. Dessa utspelar sig i alla...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2017

Författare: Inga Dennhag,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73 74
/* */