Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1065 1066

Akademisk chef : hur fungerar det?

Det finns ingen samlad kunskap om hur högskolesystemet i Sverige fungerar. Den här boken fyller denna lucka och ger en empiriskt baserad beskrivning av hur den faktiska styrningen går till i dag....

Samverkansformer : nya vägar för humaniora och...

Samverkan har blivit en nyckelterm för att förstå akademins förväntade roll i samhället. Genom samverkansprojekt ska nya värden, lösningar och framgångar skördas. Men hur går detta till i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Läsning, skrivande, samtal - Textarbete i...

Varje svensklärare har som sin uppgift att stödja och utveckla unga människors språk och genom läsning och samtal hjälpa till att vidga gränserna för deras omvärldsuppfattning. Det är en...

Literacy i skolan

För att kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy. Att utveckla och vidare­utveckla barns och ungas literacykompetens är därför det...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Marte Blikstad-Balas,

Redovisning - Från bokföring till analys -...

Redovisning är en process som omfattar allt från företagets transaktioner och omständigheter, till den analys och användning av företagets redovisnings­information som slutligen sker....

Att studera på högskolan - - studieteknik och...

Läser du din första termin på högskolan? Den här boken är till för dig. Den beskriver vad du förväntas lära dig på högskolan, men erbjuder också konkreta verktyg och tips på hur du...

Politik som organisation

Politik i den moderna staten är till stor del en fråga om organisation. Den offentliga förvaltningens organisationsform spelar därför en betydelsefull roll för vår förståelse av politik....

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Hur barn lyckas - i skolan och livet

Vad är det som krävs för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska få samma chans till utbildning och förberedelse för vuxenlivet? Den här boken handlar om en idé som får allt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Paul Tough,

Komparativ politik - Tio politiska system

Hur fungerar politiska system? Hur är de utformade och hur skiljer de sig åt länder emellan? I denna bok beskrivs hur politiska system är uppbyggda i tio länder: Storbritannien, Frankrike,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Manifest : för ett socialt arbete i tiden

Fattigdom, missbruk, kriminalitet, hemlöshet – allt tycks i dag göras till individuella problem, som om individer levde sina liv isolerade från samhälleliga och politiska strukturer. Det ses...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1065 1066
/* */