Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1073 1074

Byggnadsmaterial

Byggbranschen använder ett mycket stort antal material, vars sammanlagda kostnad uppgår till drygt 40 procent av den totala byggkostnaden. Alla dessa olika material behandlas i denna bok.? I de...

Om normer

Hur vet vi vad som är rätt och fel i en situation? Och hur avgör ?vi hur vi ska handla? Lagar är tydligt nedskrivna och det finns ?föreskrivna sanktioner om man bryter mot lagen. Men så tydligt...

Om rättssociologi

Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner: • kodifierad statsrätt • sociala normer • rättslig praxis ...

Genusrättsvetenskap

Den globala samhällsomvälvande #metoo-rörelsen som pågår i vår tid visar att genusrättsvetenskapens frågor om rätt och kön är centrala. I denna boks andra upplaga fördjupas ämnet...

Interkulturell pedagogisk kompetens - Integration...

Den här boken handlar om en kompetens som möjliggör samarbete mellan elever och mellan lärare och elever med olika kulturell, språklig, religiös eller etnisk bakgrund i dagens skola. Att lära...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Hans Lorentz,

Afrika

Få kontinenters historia är så präglad av myter och fördomar som Afrikas, och dess historia har ofta beskrivits som statisk och afrikanska samhällen som primitiva. Afrika – en kontinents...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Erik Green, Ellen Hillbom,

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser ingår. Transspråkande som pedagogik utmanar traditionella förhållningssätt och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Etiskt ledarskap : didaktik i förskola och skola

Den moraliska dimensionen är alltid närvarande när man undervisar barn och elever, men den är ofta outtalad och hör till den tysta förtrogenhetskunskapen. Hur kan lärarens etiska ledarskap...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Marita Cronqvist,

Datorplattor i tidiga skolår : lärares...

Vad händer i en årskurs 1 när barnen från dag ett får en datorplatta? Hur påverkas deras engagemang, vetgirighet och delaktighet? Och vilka vägar behöver undervisningen ta för att ge de...

Svensk statsrätt

Sveriges viktigaste grundlag, Regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar. Det gällde bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Joakim Nergelius,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1073 1074
/* */