Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1044 1045

Mångfald i tidiga åldrar - Interkulturellt...

Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring dem. Klimat­förändringar, väpnade konflikter och fattigdom tecknar i kombination...

Fysioterapi i palliativ vård - Rörelseglädje...

Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden och detta är den första boken på svenska i ämnet. Dessa patienter vårdas i alla...

Integration och grannskap - Hur kan staden hålla...

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Susanne Urban,

Fastighetsförmedling

Fastighetsmäklaryrket är i dag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Ola Jingryd, Lotta Segergren,

A Concise History of Sweden from the Viking Age...

This book is for anyone who is curious about Sweden and would like to know more about its history. The book provides an overview of political, social, economic, and cultural developments from the end...

Destruktivt ledarskap - Hur uppkommer det? Vilka...

Alla ledare har både positiva och negativa kvalitéer och egenskaper, men de negativa får ofta större effekt. En ledare kan med andra ord besitta många bra kvalitéer och egenskaper men ändå...

Svalan språkträning 3 Elevpaket (bok + dig....

Svalan är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare...

Resultat, kapital och kassaflöde

Boken ger en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. Den betonar...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Dag Smith,

Delaktighet för personer med...

Människor med funktionsnedsättningar mår både fysiskt och psykiskt sämre än andra. De har sämre boendemiljöer, tunnare sociala nätverk och svårare att få och behålla ett arbete, vilket...

Statistisk verktygslåda 1 :...

Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1044 1045
/* */