Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1081 1082

Förhandling för inköpare - en beprövad metod

Förhandling är en grundläggande beståndsdel i arbetet som inköpare. Att kunna förhandla effektivt och vinnande är därför ett oumbärligt redskap i inköparens verktygslåda. Den här boken...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Jonathan O'Brien,

Samtalskonst i vården - Samtalsträning för...

Samtal på fenomenologisk grund är ett grundläggande förhållningssätt och en systematiserad samtalsmetod som syftar till att bereda patienten en möjlighet att reflektera, tillsammans med...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Jennifer Bullington,

Ljusdesign och rumsgestaltning

Hur påverkar belysningen hur vi ser och upplever rum? Att uppfatta rum visuellt är inte alls samma sak som att utgå från det fysiskt mätbara rummet. Är det ljus eller mörker som gör att en...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Ulrika Wänström Lindh,

Kooperativt lärande i praktiken - Handbok för...

Handboken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Den visar tydligt hur man använder metodens övningsstrukturer i olika ämnen och ger konkreta...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Niclas Fohlin, Jennie Wilson,

DK-böckerna, sex olika böcker

Vilka delar består en dator av? Vad kan man använda en databas till? Känner du till kodens historia? DK-böckerna är en serie med sex faktaböcker om digital kompetens. Förkortningen DK i...

Finansmakten i författningen

Finansmaktens centrala roll i den svenska författningen ställdes i blixtbelysning av de ekonomiska kriserna under 1990- och 2000-talen. Betydelsen av sambandet mellan statsförfattning och ekonomi...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Fredrik Sterzel,

Uppskattande samtalskonst : om att skapa...

Den här boken inbjuder läsaren att reflektera över samtalets möjligheter och att pröva nya idéer. Teorier om samtal och målande exempel blandas med lätt hand till en inspirerande utmaning...

Muskuloskeletal smärta

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att vårdbehövande söker hjälp. Till primärvården vänder sig en stor grupp patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen, och de...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Jan Näslund,

Bedöma och åtgärda fattigdom : om välfärdens...

Varför förekommer fattigdom? Är fattigdomen något givet eller går den att reformera bort? Vilka reformer är mest verksamma och vilka värderingar bygger de på? Boken tar sin utgångspunkt i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Utvecklingssamtal - Kommunikation mellan hem och...

Hur genomförs utvecklingssamtal i förskolan, vad handlar de om och vilka funktioner har dessa samtal? Boken handlar om relationen mellan hem och förskola med fokus på utvecklingssamtal och vad...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1081 1082
/* */