Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1061 1062

Unga inför arbetslivet - - om utanförskap,...

Hur kan man se på ungas etableringsförutsättningar i ljuset av långsiktiga förändringar i arbetslivet? Hur skapas förutsättningar för lärande och delaktighet? Hur motverkas att grupper av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Patientundervisning - Ett samspel för lärande

Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja patienters lärande. Att veta och förstå är grundläggande mänskliga behov som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Litteratur i skola och samhälle

Skönlitteratur har många funktioner. En är att ge oss förströelse, spänning och njutning. En annan är att lära oss något om oss själva, om andra och den värld och de sammanhang som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Bengt-Göran Martinsson,

Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv

Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minst i utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. En växelverkan mellan globalisering,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Språknormer och språkvärdering

Alla har åsikter om språk, och det finns många bestämda uppfattningar om ”det korrekta språket”. Det är viktigt att värdera språk, men för att göra det måste man utförligt kunna...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Per Lagerholm,

Service logic

What is service logic? What does it mean to manage and analyze organizations based on a perspective of service logic? Service logic may be contrasted with a goods logic, which used to maintain a...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Per Skålén,

Värdering av småhus och bostadsrätter

Kärnan i den här boken är att presentera hur bedömningen av marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadrätt utförs. Metoden som används kallas ortsprismetoden och baseras på att hitta...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Fredrik Brunes,

Exploateringsavtal

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter som skriver exploaterings­avtal. De måste kunna hantera både juridiken och...

Det vet vi om - Goda rutinsituationer i...

Rutinsituationer i förskolan, till exempel måltider, på- och avklädning, blöjbyte, middagsvila samt lämning och hämtning, är situationer där personalen ska utföra en viss praktisk uppgift,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: May-Britt Drugli,

Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och...

Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskolan specifikt. Förskolan är en av samhällets viktigaste...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Johannes Lunneblad,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1061 1062
/* */