Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1038 1039

En modern myndighet : Trafikverket som ett...

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I den här boken skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Risk, strategi och styrning

Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är...

Att mäta folkhälsa : kriterier för bra...

Att mäta folkhälsa innehåller nya angreppssätt på folkhälsoarbete. Hur ska till exempel samhället och läkarprofessionen förhålla sig till ökande klasskillnader i hälsa, i all synnerhet...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Leif Svanström,

Stress- och utmattningsproblem - Kognitiva och...

Detta är en handbok om hur stress- och utmattningsproblem kan analyseras och interveneras. Författaren redovisar en mängd problemområden och metoder samt introducerar läsaren i området stress...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Niclas Almén,

Evidensbaserad elevhälsa

Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling och hälsa. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig resurs i elevhälsan...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt)

Inledningsvis förklaras tankarna bakom läromedlet och hur de olika delarna i elevpaketet samspelar. Quick guide – Kom igång ger dig en snabb överblick. Planeringsdelen innehåller detaljerade...

Utvärderingsmodeller

Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller. I denna informativa introduktionsbok går Hanne Kathrine Krogstrup igenom ett stort...

Simsalabim 6 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim - hela språket i ett paket I Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker, ger...

Motiverande samtal i skolan - Samtal som...

Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler skolforskare för hur en utvecklad relationskompetens kan påverka det som sker i...

Employer branding : så bygger arbetsgivare...

Hur gör man för att bli en attraktiv arbetsgivare, med ett varumärke som människor vill leva och utveckla? Hur gör man det på en spelplan som kräver helt nya beteenden och...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1038 1039
/* */