Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1038 1039

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt. Genusrelaterade,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

En modern myndighet : Trafikverket som ett...

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I den här boken skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Risk, strategi och styrning

Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är...

Att mäta folkhälsa : kriterier för bra...

Att mäta folkhälsa innehåller nya angreppssätt på folkhälsoarbete. Hur ska till exempel samhället och läkarprofessionen förhålla sig till ökande klasskillnader i hälsa, i all synnerhet...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Leif Svanström,

Stress- och utmattningsproblem - Kognitiva och...

Detta är en handbok om hur stress- och utmattningsproblem kan analyseras och interveneras. Författaren redovisar en mängd problemområden och metoder samt introducerar läsaren i området stress...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Niclas Almén,

Evidensbaserad elevhälsa

Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling och hälsa. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig resurs i elevhälsan...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt)

Inledningsvis förklaras tankarna bakom läromedlet och hur de olika delarna i elevpaketet samspelar. Quick guide – Kom igång ger dig en snabb överblick. Planeringsdelen innehåller detaljerade...

Fritidshemmet - - fritidslärares uppdrag på...

Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Den...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Utvärderingsmodeller

Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller. I denna informativa introduktionsbok går Hanne Kathrine Krogstrup igenom ett stort...

Simsalabim 6 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim - hela språket i ett paket I Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker, ger...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1038 1039
/* */