Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1076 1077

Informatik i vården - Hälsoinformatik för...

Många är fascinerade av digital teknik. Digitalisering har också skapat vinster genom ökad effektivitet och minskade kostnader. Inom hälso- och sjukvård har specifika problem gjort utvecklingen...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Lene Martin,

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga...

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende som bygger på grundtankar om att ”människor som kan uppföra sig gör det” och att ”endast den som tar ansvar...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Bo Hejlskov Elvén,

Rättsinformatik - Juridiken i det digitala...

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitaliseringen gör sig alltmer påmint. Detta visar sig bl.a. när...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Naturvetenskapliga experiment - - för förskolan...

Boken innehåller 25 experiment anpassade för barn i förskolan och i de tidiga skolåren. Experimenten är lätta att följa och ut­föra med enkel kemi och fysik och går att genomföra med...

Cleverlands : vad skapar utbildning i...

Varför är det alltid samma länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar? Vad betyder det för svensk skola? Cleverlands tar oss med på en resa bortom statistik och grafer, rakt in...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Lucy Crehan,

Lärarens professionella frihet

Hur kan lärare finna förhållningssätt som hjälper dem att verka friare och mer professionellt i en skola där pressen och kraven på lärare aldrig tycks minska? I Lärarens professionella...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Daniel Sandin,

Språkutveckling och språkstörning hos barn....

?En relativt stor del av Sveriges befolkning är idag flerspråkig. Detta avspeglas också inom logopedisk verksamhet, liksom inom förskola och skola, där behovet av kunskap om flerspråkiga barn...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Modern Industrial Management

Today’s engineers must be able to understand the economic implications of different technological decisions, as well as the technological implications of managerial and financial decisions. This is...

Det ordnar sig : teorier om organisation och kön

Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och genus. I boken kan du läsa om kunskapsfältet kön/genus generellt och om organisationsteorier med genusperspektiv. Författarna...

Forskningshandboken : för småskaliga...

Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik intro­duktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Martyn Denscombe,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1076 1077
/* */