Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1071 1072

Kriminologi - En studiehandbok

Porträtteringen av brott, gärningspersoner, brottsoffer, rättsväsendet och effekter av brottslighet tar i dag ett oproportionerligt stort utrymme i media samt i vår kultur och vardag....

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Diskrimineringslagen - - från princip till...

Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer ett flertal...

Att leda och utveckla sjukvård 1.0

Att leda och utveckla sjukvård 1.0 tydliggör ledningsstrukturer inom sjukvården och sätter fokus på den nivå i ledningsstrukturen som författarna ser som viktigast, första linjens chefer. Den...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Tillämpad byggnadsfysik

Boken behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnader, dess väggar, tak och grunder. Utgångspunkten är EU:s direktiv om byggnader med mycket hög energiprestanda...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Bengt-Åke Petersson,

Byggnaders klimatskärm : fuktsäkerhet,...

Boken visar hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Bengt-Åke Petersson,

Interkulturell religionsdidaktik - Utmaningar och...

I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt. Samtidigt har religion...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: ,

Etikboken - Etik för vårdande yrken (bok +...

Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: - Beskrivningar av centrala...

Näringslära för sjuksköterskor - Teori och...

Näringslära för sjuksköterskor svarar mot en efterfrågan om en lärobok i ämnet som är väl anpassad till sjuksköterskeutbildningen. Boken består av två huvuddelar. Den första delen,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Inger Skolin,

Att lära sig vårda - - med hjälp av reflexion...

Att lära sig ett vårdande yrke, som sjuksköterskeyrket, kräver grundläggande kunskaper om lärande och sambandet mellan lärande och vårdande. Denna bok ger en fördjupad förståelse för...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Margaretha Ekebergh,

Boken om ekonomistyrning

Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle....
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1071 1072
/* */