Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1036 1037

Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt)

Inledningsvis förklaras tankarna bakom läromedlet och hur de olika delarna i elevpaketet samspelar. Quick guide – Kom igång ger dig en snabb överblick. Planeringsdelen innehåller detaljerade...

Utvärderingsmodeller

Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller. I denna informativa introduktionsbok går Hanne Kathrine Krogstrup igenom ett stort...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Hanne Kathrine Krogstrup,

Employer branding : så bygger arbetsgivare...

Hur gör man för att bli en attraktiv arbetsgivare, med ett varumärke som människor vill leva och utveckla? Hur gör man det på en spelplan som kräver helt nya beteenden och...

Den kantstötta välfärden

Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala problem i miljonprogrammets förorter, vanvård av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Grundbok i kooperativt lärande - Vägen till det...

I Grundbok i kooperativt lärande - Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och...

De 6 S:n : en modell för personcentrerad...

Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid planering, dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens...

Project Leadership for Individuals and Teams

Today, it is difficult to find a workplace without projects. Regardless of what the project aims to produce and regardless of the level in the hierarchy, projects entail collaboration in uncertain...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Tomas Jansson, Lennart Ljung,

Produktionsstyrning i sjukvården - en väg...

Sjukvårdsorganisationer är komplexa och innebär många utmaningar. Exempel på detta är långa vårdköer samt en stressig och oförutsägbar arbetsmiljö med pressade medarbetare som följd....

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Ritva Rosenbäck,

Undersöka och utveckla undervisning :...

Boken erbjuder konkreta och autentiska exempel på hur beprövad erfarenhet och utbildningsvetenskaplig forskning kan användas som stöd för utveckling av såväl undervisning som didaktisk...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Socialt arbete i civilsamhället : aktörer,...

Socialt arbete har sin givna plats i det civila samhällets organisationer. Författarna till denna antologi har arbetat med forskningsprojekt som rör den ideella sektorns roll, funktion och status...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1036 1037