Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1052 1053

Att möta människor i trauma - Om ensamkommande...

Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelser om svåra livserfarenheter såsom våld, övergrepp, tortyr, krig och flykt måste kunna härbärgeras. I denna bok speglas bland...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Lilja Cajvert,

Metod för företagsekonomer - Uppsats enligt...

I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera,...

Skatter 2018 : pension och försäkring

Skatter 2018 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Bo-Göran Jansson,

Offentlig upphandling - LOU och...

Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk ?och de principer som styr offentlig upphandling och den bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Eva Lindahl Toftegaard,

Magic! Star C

Magic! Star A, B och C Magic! Star är ett basläromedel i engelska för grundsärskolan åk 1–6, med fokus på åk 4–6, fördelat på tre titlar. Magic! Star A–C kombinerar en tryckt bok...

Magic! Star B

Magic! Star A, B och C Magic! Star är ett basläromedel i engelska för grundsärskolan åk 1–6, med fokus på åk 4–6, fördelat på tre titlar. Magic! Star A–C kombinerar en tryckt bok...

Magic! Star A

Magic! Star A, B och C Magic! Star är ett basläromedel i engelska för grundsärskolan åk 1–6, med fokus på åk 4–6, fördelat på tre titlar. Magic! Star A–C kombinerar en tryckt bok...

Flickor med ADHD - Hur de känner och varför de...

Flickor med adhd blir ofta feldiagnostiserade och missförstådda. Under de femton år som gått sedan den första utgåvan av den här boken har forskning bekräftat både de kliniska...

Socialitetens psykologi - - språket som...

Frågan om språket ger upphov till medvetandet eller tvärtom är urgammal. I neurovetenskapen hävdas ofta att språket följer av medvetandet. Berg finner i den moderna neurovetenskapen tvärtom...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Lars-Erik Berg,

Bolån : kunskap för Swedsecs licensiering

Bolånekostnader är ofta en stor del av människors ekonomi. Därför är bolånerådgivning viktigt såväl för den enskilda bostadsköparen som för samhället i stort. År 2016 kom en ny lag om...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Anette Ridder,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1052 1053
/* */