Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46

Fritzes kalender för förskola, skola och...

Den perfekta kalendern för dig som pedagog. Här kan göra din planering och hålla koll på närvaron samt på alla adresser till barnens föräldrar. Ett bra komplement till Fritzes stora...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Norstedts Juridik,

Momshandboken : Enligt 2001 års regler

En grundlig genomgång av begreppen momsskyldighet, avdragsrätt, redovisningsskyldighet och relationen till underliggande begrepp som omsättning och yrkesmässighet. Ger läsaren metodiskt stöd...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2008

Författare: Norstedts Juridik,

Dokumentation kring barn, elever och studerande

En mycket praktisk handbok om olika typer av dokumentation om elever. Innehåller blanketter, tillvägagångssätt, instruktioner för delegering och överklagande m.m. Dokument som berörs är...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2007

Författare: Norstedts Juridik,

Festskrift till Ulla Jacobsson

Festskrift tillägnad Ulla Jacobsson vid hennes avgång från professuren i processrätt vid Lunds universitet 1991. I 13 uppsatser har framstående jurister skrivit om intressanta frågor om...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2007

Författare: Norstedts Juridik,

Avtal mellan kommuner och enskilda : Avtalsslut...

Belyser olika rättsliga frågeställningar som uppkommer när det allmänna sluter avtal. Eftersom användande av avtal inom kommunal verksamhet kan få såväl offentligrättsliga som...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

UFB 2, Skolans författningar 2006 - höstutgåva...

En heltäckande författningssamling med de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår....

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

Supplement 2006 till Lärobok i immaterialrätt,...

Supplement till åttonde upplagan av Lärobok i immaterialrätt som behandlar upphovsrätten i ljuset av den europeiska och internationella utvecklingen.

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

Nya jämställdhetsboken : Från teori till...

Jämställda löner? Sexuella trakasserier? Hur jobbar ni med jämställdhet i din organisation?

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

Copyright : Svensk och internationell upphovsrätt

Sedan den sjätte upplagan kom ut har ytterligare en rad stora förändringar skett på det upphovsrättsliga området, främst inom Europeiska Gemenskapen men också på det mera internationella...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

Företagets lönebok : lönesamtal och...

Vilken roll har företagsledningen i löneprocessen? Hur kan företaget arbeta med strategisk lönesättning? Vilka verktyg kan företaget ge chefen i lönesättningen och lönesamtalet? En...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46
/* */