Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46

Försäkringsrätt : Några huvudlinjer

Denna verk är en kortfattad introduktion till försäkringsrätten. Boken är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2019

Författare: Norstedts Juridik,

Trafikförfattningar 2018/19

TRAFIKFÖRFATTNINGAR ges här ut i 46 utgåvan. Författningssamlingen gavs fram till år 2012 ut av NTF Förlag. I 2018/19 års utgåva har viktiga förändringar skett i trafikförordningen,...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Norstedts Juridik,

Fritzes kalender för förskola, skola och...

Den perfekta kalendern för dig som pedagog. Här kan göra din planering och hålla koll på närvaron samt på alla adresser till barnens föräldrar. Ett bra komplement till Fritzes stora...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Norstedts Juridik,

Momshandboken : Enligt 2001 års regler

En grundlig genomgång av begreppen momsskyldighet, avdragsrätt, redovisningsskyldighet och relationen till underliggande begrepp som omsättning och yrkesmässighet. Ger läsaren metodiskt stöd...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2008

Författare: Norstedts Juridik,

Dokumentation kring barn, elever och studerande

En mycket praktisk handbok om olika typer av dokumentation om elever. Innehåller blanketter, tillvägagångssätt, instruktioner för delegering och överklagande m.m. Dokument som berörs är...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2007

Författare: Norstedts Juridik,

Festskrift till Ulla Jacobsson

Festskrift tillägnad Ulla Jacobsson vid hennes avgång från professuren i processrätt vid Lunds universitet 1991. I 13 uppsatser har framstående jurister skrivit om intressanta frågor om...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2007

Författare: Norstedts Juridik,

Avtal mellan kommuner och enskilda : Avtalsslut...

Belyser olika rättsliga frågeställningar som uppkommer när det allmänna sluter avtal. Eftersom användande av avtal inom kommunal verksamhet kan få såväl offentligrättsliga som...

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

UFB 2, Skolans författningar 2006 - höstutgåva...

En heltäckande författningssamling med de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår....

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

Supplement 2006 till Lärobok i immaterialrätt,...

Supplement till åttonde upplagan av Lärobok i immaterialrätt som behandlar upphovsrätten i ljuset av den europeiska och internationella utvecklingen.

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

Nya jämställdhetsboken : Från teori till...

Jämställda löner? Sexuella trakasserier? Hur jobbar ni med jämställdhet i din organisation?

Förlag: Norstedts Juridik AB

Utgivningsår: 2006

Författare: Norstedts Juridik,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46
/* */