Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 66

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2003

Författare: Ann-Louise Ljungblad,

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och...

Både offentliga och enskilda skolverksamheters regler och arbete med sekretess styrs av särskilda lagar och regler. Boken betonar föräldrars och barns/elevers delaktighet i förskolans/skolans...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Staffan Olsson,

Den statistiska undersökningen : grundläggande...

Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare utan förkunskaper ändå har möjlighet att förstå vad området handlar om? Går det i så fall att göra det helt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2011

Författare: Björn Lantz,

Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och...

Elevers rätt till stöd står tydligt framskrivet i alla styrdokument och lagar som rektorer och lärare har att förhålla sig till inom alla skolformer. Trots detta har inskrivningen till...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2011

Författare: Ann-Katrin Swärd, Katarina Florin,

Grundläggande statistisk analys

Med statistik kan man beskriva insamlad data på många olika sätt. Man kan också använda statistik för att analysera företeelser med hjälp av stickprov. I denna bok beskrivs grunderna för hur...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Ekonomi & Affärer

Utgivningsår: 2009

Författare: Björn Lantz,

Matematisk statistik med tillämpningar

Sannolikhetsteori och statistiska metoder förekommer i de mest skiftande sammanhang och utgör en viktig verktygslåda inom t.ex. kvalitetskontroll, telekommunikation, tillförlitlighetsteknik,...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Claes Jogréus,

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2008

Författare: Larsåke Larsson,

Lära eller läras : Om kompetens och...

Lära eller läras ger dig en engagerande introduktion till vuxnas lärande inom företag och andra organisationer. Varför inte ta till vara modern forskning om lärande och låta detta styra hur...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Otto Granberg,

Från lärandets loopar till lärande...

Denna bok handlar om den cirkelformade rörelse som är grunden i det erfarenhetsbaserade lärandet: jag är med om någonting, jag reflekterar över detta, jag skapar begrepp och generaliserar samt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Otto Granberg, Jon Ohlsson,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 66
/* */