Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 135 136

Människans funktionella åldrande

Boken ger en konkret och översiktlig bild av de kroppsliga förändringarna i samband med människans åldrande. Innehållet i boken bygger på forskningsresultat om människans åldrande. Bara i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Medicin & Hälsa

Utgivningsår: 1991

Författare: Åke Rundgren,

Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv

Smärta och värk är ett folkhälsoproblem och en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård. Smärta innebär ofta ett stort lidande för den enskilda individen men påverkar även...

Matell-Reichards Akutmedicin

Denna bok, som kom ut första gången 1971, har nu reviderats och uppdaterats för nionde gången. Ett stort antal akutmedicinska sjukdomstillstånd behandlas. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder...

Tankepower : enkel och praktisk målbildsträning...

Vi formar våra liv med hjälp av våra tankar, känslor och handlingar. Många gånger är det tankar och känslor som vi inte är medvetna om. Den här boken kan hjälpa dig att nå dina mål....

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

Syftet med boken är att visa vägar till en säker och trygg hantering av läkemedel i olika situationer. Boken inleds med grundläggande begrepp och definitioner vid läkemedelshantering och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Medicin & Hälsa

Utgivningsår: 2001

Författare: Anna-Maria Björkman,

Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på...

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den...

Att bli sjuksköterska : en introduktion till...

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och...

Yrkesmässig handledning : mer än ord

Boken beskriver handledning av studenter och yrkesverksamma som syftar till att utveckla den professionella kompetensen. Författaren fördjupar läsarens kunskaper om handledning som begrepp, dess...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Medicin & Hälsa

Utgivningsår: 2009

Författare: Sidsel Tveiten,

Obstetrik

Den rikt illustrerade boken berör inte bara traditionella aspekter på ämnet utan även etik, psykologiska och juridiska aspekter och har ett särskilt kapitel om föräldrar–barninteraktionen...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Medicin & Hälsa

Utgivningsår: 2008

Författare: ,

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material,...

Denna bok tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Medicin & Hälsa

Utgivningsår: 2008

Författare: Eva Björkman, Karin Karlsson,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 135 136
/* */