Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93 94

Ungdomsgrupper i teori och praktik

Boken ger kunskaper om ungdomars livsvillkor i dagens snabbföränderliga samhälle där tekniska innovationer i form av till exempel TV, Internet och mobiltelefoni har förändrat möjligheterna...

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och...

Både offentliga och enskilda skolverksamheters regler och arbete med sekretess styrs av särskilda lagar och regler. Boken betonar föräldrars och barns/elevers delaktighet i förskolans/skolans...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Staffan Olsson,

Psykolog i skolan

Att det ska finnas en psykolog i skolans elevhälsa är på förslag från regeringen. Men vad är psykologens uppgifter i skolan? Denna första svenska antologi tar upp de organisatoriska och...

Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och...

Elevers rätt till stöd står tydligt framskrivet i alla styrdokument och lagar som rektorer och lärare har att förhålla sig till inom alla skolformer. Trots detta har inskrivningen till...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2011

Författare: Ann-Katrin Swärd, Katarina Florin,

Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med...

I boken beskrivs hur man på ett empatiskt, kreativt och humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa ?explosiva? barn att hantera sitt beteende. Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS)...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Psykologi & pedagogik

Utgivningsår: 2009

Författare: Ross W. Greene,

Tankepower : enkel och praktisk målbildsträning...

Vi formar våra liv med hjälp av våra tankar, känslor och handlingar. Många gånger är det tankar och känslor som vi inte är medvetna om. Den här boken kan hjälpa dig att nå dina mål....

Lära eller läras : Om kompetens och...

Lära eller läras ger dig en engagerande introduktion till vuxnas lärande inom företag och andra organisationer. Varför inte ta till vara modern forskning om lärande och låta detta styra hur...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Otto Granberg,

Från lärandets loopar till lärande...

Denna bok handlar om den cirkelformade rörelse som är grunden i det erfarenhetsbaserade lärandet: jag är med om någonting, jag reflekterar över detta, jag skapar begrepp och generaliserar samt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2009

Författare: Otto Granberg, Jon Ohlsson,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93 94
/* */