Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158

Ungdomsgrupper i teori och praktik

Boken ger kunskaper om ungdomars livsvillkor i dagens snabbföränderliga samhälle där tekniska innovationer i form av till exempel TV, Internet och mobiltelefoni har förändrat möjligheterna...

Arbetslivet

Arbete är centralt i de allra flesta människors liv. Inte bara för att arbetet förser oss med en inkomst, utan också för att det innebär en viktig social gemenskap och bidrar till vår...

Google-koden

»Den här boken har inte tillkommit av fiendskap. Snarare av kärlek, kärlek och fascination. Boken söker svar på vad som hände i Kina, vad som händer just nu i Kalifornien och vad som kommer...

Läs ett smakprov här

Förlag: Weyler Förlag

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2010

Författare: Andreas Ekström,

Den statistiska undersökningen : grundläggande...

Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare utan förkunskaper ändå har möjlighet att förstå vad området handlar om? Går det i så fall att göra det helt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2011

Författare: Björn Lantz,

Internationella relationer

I denna heltäckande grundbok behandlas frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? Hur kan utvecklingsländerna hävas...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2009

Författare: ,

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2008

Författare: Larsåke Larsson,

Malcolm X

Groundbreaking ...It will be difficult for anyone to better this book ...a work of art, a feast that combines genres skilfully: biography, true-crime, political commentary. It gives us Malcolm X in...

Läs ett smakprov här

Förlag: Penguin Books Ltd.

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2012

Författare: Manning Marable,

Den kvalitativa forskningsintervjun

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2009

Författare: Steinar Kvale, Svend Brinkmann,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158