Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 127 128

Google-koden

»Den här boken har inte tillkommit av fiendskap. Snarare av kärlek, kärlek och fascination. Boken söker svar på vad som hände i Kina, vad som händer just nu i Kalifornien och vad som kommer...

Läs ett smakprov här

Förlag: Weyler Förlag

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2010

Författare: Andreas Ekström,

Ungdomsgrupper i teori och praktik

Boken ger kunskaper om ungdomars livsvillkor i dagens snabbföränderliga samhälle där tekniska innovationer i form av till exempel TV, Internet och mobiltelefoni har förändrat möjligheterna...

Arbetslivet

Arbete är centralt i de allra flesta människors liv. Inte bara för att arbetet förser oss med en inkomst, utan också för att det innebär en viktig social gemenskap och bidrar till vår...

Den statistiska undersökningen : grundläggande...

Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare utan förkunskaper ändå har möjlighet att förstå vad området handlar om? Går det i så fall att göra det helt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2011

Författare: Björn Lantz,

Internationella relationer

I denna heltäckande grundbok behandlas frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? Hur kan utvecklingsländerna hävas...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2009

Författare: ,

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Kategorier: Läromedel

Utgivningsår: 2008

Författare: Larsåke Larsson,

Malcolm X

Groundbreaking ...It will be difficult for anyone to better this book ...a work of art, a feast that combines genres skilfully: biography, true-crime, political commentary. It gives us Malcolm X in...

Läs ett smakprov här

Förlag: Penguin Books Ltd.

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2012

Författare: Manning Marable,

Den kvalitativa forskningsintervjun

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur

Kategorier: Samhälle & Politik

Utgivningsår: 2009

Författare: Steinar Kvale, Svend Brinkmann,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 127 128
/* */