Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1157 1158

Det värderande ögat - Observation, utvärdering...

Hur kan jag bli en bättre lärare? Den frågan har du säkert ställt dig - oavsett om du har erfarenhet som lärare eller handledare, eller om du i framtiden kan tänka dig ett sådant yrke. I...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Cato R. P. Bjørndal,

Framgångsrika ägarskiften

Det finns en oförlöst potential i de tusentals ägarledda företag som står inför ett ägarskifte. Nya ägare kan inte bara förlänga ett företags livslängd, utan även tillföra ny energi...

Läs ett smakprov här

Förlag: Sanoma Utbildning

Utgivningsår: 2018

Författare: Satish Sen, Roland Dansell,

Grundläggande immaterialrätt

Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och...

Likabehandling i förskola och skola

Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2018

Författare: Kajsa Svaleryd, Moa Hjertsson,

Matematik grundvux delkurs 1 och 2

Författarna bakom de mycket populära matematikböckerna för åk 4-9 Alfa Beta Gamma samt X Y Z följer nu upp utgivningen med tre böcker för Grundvux. Bok 1 innehåller både delkurs 1 och 2....

Köket : rum för drömmar, ideal och vardagsliv...

En bok om hur köket har formats av drömmar, ideal och vardagsliv från 1800- till 2000-talet. Hur har köksrummet gestaltats och förändrats i takt med konsumtionssamhällets framväxt? Och vart...

Programmering 1 JavaScript

Programmering 1 JavaScript är ett basläromedel för gymnasiet och är anpassat till ämnesplanen för programmering som gäller från hösten 2017. Programmering 1 JavaScript lär ut grunderna...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Utgivningsår: 2018

Författare: Mikael Tylmad, Pontus Walck,

Tre timmar

Tre sekunder, eller tre minuter, är en evighet om du kontrollerar tiden själv. Medan tre timmar är alldeles för kort när någon annan kontrollerar dem. En stilla morgon i Stockholm kallas...

Läs ett smakprov här

Förlag: Piratförlaget

Utgivningsår: 2018

Författare: Anders Roslund,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1157 1158
/* */