KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete

KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete