God man och förvaltare – En handbok

God man och förvaltare – En handbok