Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället