Uppsatshandboken – Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

Uppsatshandboken – Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser