Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället

Köp här

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället