Fem myror är fler än fyra elefanter. ABC-bok

Fem myror är fler än fyra elefanter. ABC-bok