Hjälp! Jag tappar bort en hund

Hjälp! Jag tappar bort en hund