Mellan äldreomsorg och psykiatri : om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa

Mellan äldreomsorg och psykiatri : om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa