Lenins resa : vägen till revolutionen 1917

Lenins resa : vägen till revolutionen 1917