Saarbataljonen : svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934 – 35

Saarbataljonen : svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934 – 35