Kennedys val : baserat på en sann historia

Kennedys val : baserat på en sann historia