Större skeppsägare i Göteborg 1782-1820

Större skeppsägare i Göteborg 1782-1820