Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen: FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten

Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen: FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten