Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten