Ett liv med sleeve eller gastric bypass : om kost, fysisk aktivitet och livsstilsförändring inför och efter en sleeve gastrectomy

Ett liv med sleeve eller gastric bypass : om kost, fysisk aktivitet och livsstilsförändring inför och efter en sleeve gastrectomy