Conway : naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv

Conway : naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv