Konsten att sätta texter i verket. Gertrud Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga språk

Konsten att sätta texter i verket. Gertrud Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga språk