Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid