Med andra medel : från Clausewitz till Guevara : krig, revolution och politik i en marxistisk idétradition

Köp här

Med andra medel : från Clausewitz till Guevara : krig, revolution och politik i en marxistisk idétradition