Medvetandet är starkare än mediciner

Medvetandet är starkare än mediciner