I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman

Köp här

I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman