Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd

Köp här

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd