Det som inte kan utplånas

Det som inte kan utplånas