Den bästa dagen är en dag av törst

Den bästa dagen är en dag av törst