Det finns alltid förlåtelse

Det finns alltid förlåtelse