Perspektiv på historien Plus, kommentarer till övningarna

Perspektiv på historien Plus, kommentarer till övningarna