Perspektiv på historien 50p, kommentarer till övningarna

Perspektiv på historien 50p, kommentarer till övningarna