Lära om språk 2:a uppl : Språkvetenskaplig introduktion – grundläggande termer och begrepp

Lära om språk 2:a uppl : Språkvetenskaplig introduktion – grundläggande termer och begrepp