Lära om språk, 2 uppl : Språkvetenskaplig introduktion – grundläggande termer och begrepp

Lära om språk, 2 uppl : Språkvetenskaplig introduktion – grundläggande termer och begrepp