In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori

In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori