Perspektiv på historien 2-3, kommentarer till övningarna

Perspektiv på historien 2-3, kommentarer till övningarna